Nauka geografii w drugiej klasie liceum

Każdy chce, by jego dziecko było jak najlepiej przygotowywane do zdobywania wiedzy. Bardzo pomocne w tym mogą okazać się książki. Jedną z nich jest publikacja “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Została ona opracowana przez Pawła Kroha, Tomasza Rachwała, Krzysztofa Wiedermanna, Radosława Uliszaka. Dedykowana jest uczniom klas 2 szkół ponadpodstawowych.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – zagadnienia socjologiczo-ekologiczne w atrakcyjnej oprawie

Nowa Era od wielu lat stara się spełnić wymagania nauczycieli oraz uczniów. Jej podręczniki i zeszyty ćwiczeń są w stu procentach zgodne z wymaganiami, które postawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak samo jest w przypadku książki do geografii. Publikacja “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” zapewnia możliwość prostej i przyjemnej nauki. Autorzy postarali się o to, by treści w niej zawarte były zrozumiałe i nie sprawiały żadnych problemów. Każde zagadnienie podzielone jest na sekcje, które są bardzo pomocne. Należą więc do nich:

  • “Na tej lekcji dowiesz się”,
  • “Przyczyny i skutki”,
  • “Sprawdź, czy potrafisz”,
  • “Przyczyny i skutki”,
  • “W Polsce”.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. “Oblicza geografii 2.Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” w niesamowicie prosty sposób omawia zagadnienia dotyczące gospodarki i ekonomii. Porusza tematykę sektorów (rybołówstwo, usługi, leśnictwo, przemysł, rolnictwo) oraz ich wpływu na przyrodę. Zwraca uwagę również na różnego rodzaju wydarzenia dotyczące społeczeństwa i ekonomii. W podręczniku znajdują się mapy oraz schematy. Dzięki temu uczeń ma okazję poprawić swoje umiejętności z tym związane. Publikacja uczy również interpretować różnego rodzaju dane i wyjaśniać skutki zdarzeń.

.

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Krzysztof Wiederman, Radosław Uliszak, Tomasz Rachwał oraz Paweł Kroh opracowali publikację, która pomaga uczniom zrozumieć zagadnienia geograficzne. Książka ze strony www.taniaksiazka.pl Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe jest dostosowana do ich wieku oraz umiejętności. Jej ogromnymi atutami są proste definicje oraz bogata szata graficzna.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – publikacja dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych


Nauka to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu poznaje nowe zagadnienia i poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Pomocnym elementem mogą być różnego rodzaju książki. Tak samo jest w przypadku zajęć lekcyjnych. Nowa Era przygotowała w tym celu szczególną publikację. Została ona nazwana “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Przeznaczono ją dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych, a jej celem jest prosta i przyjemna nauka geografii. Zawiera ona ciekawe opisy, mnóstwo map oraz rysunki, które mają ułatwić rozumienie tematów. Uczy również, w jaki sposób interpretować dane statystyczne. Pomaga także uczniom w czytaniu map. Ważniejsze pojęcia zostały w niej wyróżnione.

W publikacji “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” zostało opracowanych siedem zagadnień. Wyróżnia się między innymi:

  • Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,
  • Usługi i przemysł,
  • Zmiany na mapach,
  • Rybołówstwo, leśnictwo i rolnictwo,
  • Osadnictwo.

Każde zagadnienie jest omawiane w podrozdziałach. Podzielone są one również na sekcje. Bardzo ciekawą jest “Przyczyny i skutki”, dzięki której uczeń nauczy się, jak analizować wydarzenia społeczno-ekonomiczne. Wszystkie lekcje kończą się testem sprawdzającym oraz podsumowaniem.