Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Krzysztof Wiederman, Radosław Uliszak, Tomasz Rachwał oraz Paweł Kroh opracowali publikację, która pomaga uczniom zrozumieć zagadnienia geograficzne. Książka ze strony www.taniaksiazka.pl Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe jest dostosowana do ich wieku oraz umiejętności. Jej ogromnymi atutami są proste definicje oraz bogata szata graficzna.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – publikacja dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych


Nauka to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu poznaje nowe zagadnienia i poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Pomocnym elementem mogą być różnego rodzaju książki. Tak samo jest w przypadku zajęć lekcyjnych. Nowa Era przygotowała w tym celu szczególną publikację. Została ona nazwana “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Przeznaczono ją dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych, a jej celem jest prosta i przyjemna nauka geografii. Zawiera ona ciekawe opisy, mnóstwo map oraz rysunki, które mają ułatwić rozumienie tematów. Uczy również, w jaki sposób interpretować dane statystyczne. Pomaga także uczniom w czytaniu map. Ważniejsze pojęcia zostały w niej wyróżnione.

W publikacji “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” zostało opracowanych siedem zagadnień. Wyróżnia się między innymi:

  • Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,
  • Usługi i przemysł,
  • Zmiany na mapach,
  • Rybołówstwo, leśnictwo i rolnictwo,
  • Osadnictwo.

Każde zagadnienie jest omawiane w podrozdziałach. Podzielone są one również na sekcje. Bardzo ciekawą jest “Przyczyny i skutki”, dzięki której uczeń nauczy się, jak analizować wydarzenia społeczno-ekonomiczne. Wszystkie lekcje kończą się testem sprawdzającym oraz podsumowaniem.