Czy można pokochać geografię?

Szkoła średnia to nie tylko nowi koledzy, ale również nowi pedagodzy oraz nowe przedmioty. Całe liceum, technikum, a nawet szkoła branżowa to zupełnie nowe wyzwania i nowe przedmioty, które mogą stanowić trudność (ale nie muszą). To także garść starych przedmiotów, będących kontynuacją ze szkoły podstawowej. Jednym z tych przedmiotów jest geografia. Część nauczycieli bazuje na ofercie Nowej Ery, która proponuje podręcznik “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-2-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-krzysztof-wiedermann-p-1386257.html). Autorami tego podręcznika są Radosław Uliszak, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh i Krzysztof Wiedermann.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”

Uczniowie mający do czynienia z taką książką, jak ta mogą być pewni tego, że mają szansę na to, aby zdobyć odpowiednia porcję wiedzy. Pomimo tego, że całość obejmuje zakres podstawowy, to istnieje duża szansa na to, że z poszczególnymi tematami będą oni chcieli zapoznać się w bardziej dokładny sposób. Tematyka w podręczniku została podzielona na siedem rozdziałów. To właśnie z nich można dowiedzieć się, jakie zmiany zachodziły na mapie politycznej. Podręcznik porusza też tematy odnoszące się do sektora gospodarki oraz globalizacji. Jak wygląda rolnictwo, leśnictwo, a także rybactwo. Przemysł oraz wszystko to, co odnosi się do tej tematyki.  Książka porusza również bardzo ważną tematykę odnośnie tego, jaki jest wpływ człowieka na środowisko. Jak wszyscy wiemy jest to temat, którego w żaden sposób nie można obecnie zaniedbać. Znaleźć tu można wiele zdjęć, bardzo ciekawych map, których głównym zadaniem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów odnośnie nauczanego przedmioty. W końcu poznawanie świata niesie ze sobą wiele korzyści – zarówno, jeżeli chodzi o nasz kraj, jak również kraje zagraniczne. Geografia jest przedmiotem, którego nie warto zaniedbać, dający młodym ludziom mnóstwo satysfakcji.

“Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”


Katarzyna Maciążek zadbała o to, aby stworzyć karty pracy, które będą idealnym uzupełnieniem wyżej wspomnianego podręcznika. Są one w głównej mierze dedykowane dla uczniów, którzy nie mają zamiaru w przyszłości zdawać egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu. Ćwiczenia znajdujące się w środku można rozwiązywać pod bacznym okiem pedagoga, jak również samodzielnie w domu.