Czy można pokochać geografię?

Szkoła średnia to nie tylko nowi koledzy, ale również nowi pedagodzy oraz nowe przedmioty. Całe liceum, technikum, a nawet szkoła branżowa to zupełnie nowe wyzwania i nowe przedmioty, które mogą stanowić trudność (ale nie muszą). To także garść starych przedmiotów, będących kontynuacją ze szkoły podstawowej. Jednym z tych przedmiotów jest geografia. Część nauczycieli bazuje na ofercie Nowej Ery, która proponuje podręcznik “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-2-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-krzysztof-wiedermann-p-1386257.html). Autorami tego podręcznika są Radosław Uliszak, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh i Krzysztof Wiedermann.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”

Uczniowie mający do czynienia z taką książką, jak ta mogą być pewni tego, że mają szansę na to, aby zdobyć odpowiednia porcję wiedzy. Pomimo tego, że całość obejmuje zakres podstawowy, to istnieje duża szansa na to, że z poszczególnymi tematami będą oni chcieli zapoznać się w bardziej dokładny sposób. Tematyka w podręczniku została podzielona na siedem rozdziałów. To właśnie z nich można dowiedzieć się, jakie zmiany zachodziły na mapie politycznej. Podręcznik porusza też tematy odnoszące się do sektora gospodarki oraz globalizacji. Jak wygląda rolnictwo, leśnictwo, a także rybactwo. Przemysł oraz wszystko to, co odnosi się do tej tematyki.  Książka porusza również bardzo ważną tematykę odnośnie tego, jaki jest wpływ człowieka na środowisko. Jak wszyscy wiemy jest to temat, którego w żaden sposób nie można obecnie zaniedbać. Znaleźć tu można wiele zdjęć, bardzo ciekawych map, których głównym zadaniem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów odnośnie nauczanego przedmioty. W końcu poznawanie świata niesie ze sobą wiele korzyści – zarówno, jeżeli chodzi o nasz kraj, jak również kraje zagraniczne. Geografia jest przedmiotem, którego nie warto zaniedbać, dający młodym ludziom mnóstwo satysfakcji.

“Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”


Katarzyna Maciążek zadbała o to, aby stworzyć karty pracy, które będą idealnym uzupełnieniem wyżej wspomnianego podręcznika. Są one w głównej mierze dedykowane dla uczniów, którzy nie mają zamiaru w przyszłości zdawać egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu. Ćwiczenia znajdujące się w środku można rozwiązywać pod bacznym okiem pedagoga, jak również samodzielnie w domu.

 

Nauka geografii w drugiej klasie liceum

Każdy chce, by jego dziecko było jak najlepiej przygotowywane do zdobywania wiedzy. Bardzo pomocne w tym mogą okazać się książki. Jedną z nich jest publikacja “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Została ona opracowana przez Pawła Kroha, Tomasza Rachwała, Krzysztofa Wiedermanna, Radosława Uliszaka. Dedykowana jest uczniom klas 2 szkół ponadpodstawowych.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – zagadnienia socjologiczo-ekologiczne w atrakcyjnej oprawie

Nowa Era od wielu lat stara się spełnić wymagania nauczycieli oraz uczniów. Jej podręczniki i zeszyty ćwiczeń są w stu procentach zgodne z wymaganiami, które postawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak samo jest w przypadku książki do geografii. Publikacja “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” zapewnia możliwość prostej i przyjemnej nauki. Autorzy postarali się o to, by treści w niej zawarte były zrozumiałe i nie sprawiały żadnych problemów. Każde zagadnienie podzielone jest na sekcje, które są bardzo pomocne. Należą więc do nich:

  • “Na tej lekcji dowiesz się”,
  • “Przyczyny i skutki”,
  • “Sprawdź, czy potrafisz”,
  • “Przyczyny i skutki”,
  • “W Polsce”.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. “Oblicza geografii 2.Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” w niesamowicie prosty sposób omawia zagadnienia dotyczące gospodarki i ekonomii. Porusza tematykę sektorów (rybołówstwo, usługi, leśnictwo, przemysł, rolnictwo) oraz ich wpływu na przyrodę. Zwraca uwagę również na różnego rodzaju wydarzenia dotyczące społeczeństwa i ekonomii. W podręczniku znajdują się mapy oraz schematy. Dzięki temu uczeń ma okazję poprawić swoje umiejętności z tym związane. Publikacja uczy również interpretować różnego rodzaju dane i wyjaśniać skutki zdarzeń.

.

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Krzysztof Wiederman, Radosław Uliszak, Tomasz Rachwał oraz Paweł Kroh opracowali publikację, która pomaga uczniom zrozumieć zagadnienia geograficzne. Książka ze strony www.taniaksiazka.pl Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe jest dostosowana do ich wieku oraz umiejętności. Jej ogromnymi atutami są proste definicje oraz bogata szata graficzna.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – publikacja dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych


Nauka to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu poznaje nowe zagadnienia i poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Pomocnym elementem mogą być różnego rodzaju książki. Tak samo jest w przypadku zajęć lekcyjnych. Nowa Era przygotowała w tym celu szczególną publikację. Została ona nazwana “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Przeznaczono ją dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych, a jej celem jest prosta i przyjemna nauka geografii. Zawiera ona ciekawe opisy, mnóstwo map oraz rysunki, które mają ułatwić rozumienie tematów. Uczy również, w jaki sposób interpretować dane statystyczne. Pomaga także uczniom w czytaniu map. Ważniejsze pojęcia zostały w niej wyróżnione.

W publikacji “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” zostało opracowanych siedem zagadnień. Wyróżnia się między innymi:

  • Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,
  • Usługi i przemysł,
  • Zmiany na mapach,
  • Rybołówstwo, leśnictwo i rolnictwo,
  • Osadnictwo.

Każde zagadnienie jest omawiane w podrozdziałach. Podzielone są one również na sekcje. Bardzo ciekawą jest “Przyczyny i skutki”, dzięki której uczeń nauczy się, jak analizować wydarzenia społeczno-ekonomiczne. Wszystkie lekcje kończą się testem sprawdzającym oraz podsumowaniem.